TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á

 

Trợ giúp giải quyết các vấn đề Liên quan đến điện thoại

 

Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á tiếp tục dịch vụ trợ giúp khi quí vị gặp phải những vấn đề liên quan đến điện thoại như không hiểu rõ những gì ghi trong hóa đơn, hoặc hóa đơn ghi số tiền phải trả nhiều hơn chi phí điện thoại mình đã dùng, hay có trở ngại ngôn ngữ khi giao tiếp với các công ty điện thoại, v..v..

 

Xin liên lạc ngay với chuyên viên của Trung Tâm là:

 

Anh Tony Nguyễn

415-885-2743

 

Anh Tony Nguyễn là người đã đảm trách chương trình này trong suốt 5 năm qua nên có rất nhiều kinh nghiệm. Mọi thắc mắc sẽ được chỉ dẫn tường tận, tìm ra tận nguồn gốc nguyên nhân để có lời giải đáp thỏa đáng, hoặc sửa đổi qua điện đàm trực tiếp với hãng điện thoại của quý vị.

 

Xin gọi để lấy hẹn, và khi đi xin mang theo hóa đơn điện thoại với tên của quí vị trên hóa đơn của hai tháng vừa qua. Cũng xin lưu ý là tất cả những dịch vụ Trợ giúp của Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á cho quí vị đều HOÀN TOÀN Miễn Phí