Bộ phận kinh doanh của SEACC cung cấp dịch vụ tư vấn và cho vay nhỏ cho các tiểu thương ở khu vực Vùng Vịnh Lớn. Chúng tôi đã thực hiện các chương trình này hơn 30 năm. Trong suốt thời gian này, chúng tôi đã tư vấn cho hơn 3,000 khách hàng doanh nghiệp. Là một nhà cung cấp vốn vay nhỏ SBA, chúng tôi đã cho vay hàng trăm chủ doanh nghiệp nhỏ mà không có khả năng vay tại các ngân hàng tài chính.

 Là một nhà cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận được tài trợ từ Văn Phòng Đầu Tư Cộng Đồng của Thị Trưởng San Francisco và cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ, mục tiêu của chúng tôi là làm việc với cả các chủ doanh nghiệp và tiểu thương từ những giai đoạn đầu việc kinh doanh của họ cho đến khi việc kinh doanh của họ được phát triển, nhưng vẫn được xem là nhỏ đối với các nhà cho vay thương mại. Qua nhiều năm, chúng tôi đã có thể phát triển chuyên môn của mình khi làm việc với các doanh nghiệp này và hỗ trợ họ với những vấn đề riêng biệt mà họ gặp phải. Chúng tôi làm việc với tất cả các doanh nghiệp nhỏ, nhưng một trong những trong điểm tập trung của chúng tôi là giúp đỡ các doanh nghiệp Á Châu với vốn tiếng Anh hạn chế.

Khái quát chung, chúng tôi làm việc với từng khách hàng doanh nghiệp trên cơ bản một đối một. Chúng tôi gặp trực tiếp hoặc gọi qua điện thoại để thảo luận những vấn đề kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Lưu ý rằng dịch vụ tư vấn này là miễn phí. Đối với chi phí cho khoản vay nhỏ và lãi suất, vui lòng xem trang Khoản Vay Nhỏ. 

Nếu doanh nghiệp của quý vị nằm ở khu vực Vùng Vịnh Lớn và quý vị muốn nhận được dịch vụ dưới một hoặc cả hai chương trình này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại 415-885-2743 hoặc email đến quytong@seaccusa.org. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 8AM đến 5PM, Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

 

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KINH DOANH VÀ CHO VAY

Tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ

Đối với các khách hàng ở San Francisco, chúng tôi cung cấp hỗ trợ về quảng cáo, giấy phép, thương thảo hợp đồng thuê tiệm, các thỏa thuận mua/bán, kế hoặch phát triển kinh doanh, và các khoản vay nhỏ

Đối với các khách hàng ở ngoài San Francisco và trong khu vực vùng Vịnh Lớn, dịch vụ hỗ trợ chủ yếu tập trung vào việc tài chính khoản vay nhỏ

Các dịch vụ đều miễn phí. Nhân viên chúng tôi có thể nói nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ quý vị như Tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, Tiếng Phổ Thông và Tiếng Anh.

Chương trình Vay Nhỏ SBA 7(m)

Đây là chương trình vay cho các doanh nghiệp nhỏ mà cần đến $50,000. Chương trình này dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp đã tồn tại. Cơ bản, những doanh nghiệp nộp đơn cho khoản vay này là những người không đủ điều kiện cho các khoản vay tại các ngân hàng thông thường. Thời hạn vay từ 2 – 4 năm. Không có điểm tín dụng. Các doanh nghiệp phải ở trong khu vực Vùng Vịnh Lớn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang Khoản Vay Nhỏ

Sau khi khoản vay được cung cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tư vấn cho người vay miễn phí. Cơ bản, chúng tôi sẽ tư vấn về việc quảng cáo, thương thảo hợp đồng thuê tiệm, gia hạn giấy phép, hỗ trợ các vấn để về luật, các vấn đề mua – bán, và tài chính hoặc tái lập tài chính. 

Để biết thêm thông tin về các khách hàng hiện tại hoặc trước đây của chúng tôi, vui lòng xem trang hồ sơ các khách hàng doanh nghiệp nhỏ mà SEACC đã phục vụ.