SEACC được chỉ định là nhà cho vay trung gian cho chương trình vay khoản nhỏ 7(m) thuộc cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Chương trình này cung cấp các khoản vay thương mại từ $5,000 đến $50,000 cho các doanh nghiệp nhỏ mà không thể mượn các khoản vay bảo đảm từ các ngân hàng thông thường.

Bên cạnh cung cấp khoản vay, cũng dưới chương trình này SEACC cung cấp các hỗ trợ tư vấn kinh doanh cho những người mượn và các công ty theo hồ sơ vay. Hỗ trợ tư vấn kinh doanh cho những người vay nhỏ có thể từ việc hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ vay cho đến tư vấn về các kế hoặch kinh doanh và dự toán tài chính. Sau khi hồ sơ vay được hoàn thành, nhân viên SEACC sẽ theo dõi tình trạng kinh doanh và làm việc với người mượn trên các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian cho vay. 

Chi tiết chương trình vay nhỏ

  • Khoản vay từ $1,000 đến $50,000
  • Thời hạn vay 4 năm, hoàn toàn khấu hao. Thời hạn vay có thể từ 2 đến 6 năm tùy theo nhu cầu
  • Lãi suất cạnh tranh. Vui lòng gọi để biết lãi suất hiện tại
  • Khoản vay được sử dụng cho vốn điều hành, cải thiện tiền thuê, mua dụng cụ, chi phí khởi nghiệp, và các mục đích kinh doanh khác.

Nếu quý vị có nhu cầu nộp đơn xin vay, doanh nghiệp của quý vị phải nằm trong các khu vực vùng Vịnh Lớn San Francisco *, vui lòng gọi nhân viên của chúng tôi tại số 415-885-2743 để trao đổi về nhu cầu của quý vị.

Giờ làm việc từ thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:00 chiều

* Khu vực vùng Vịnh lớn bao gồm các hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Mateo, San Francisco, Santa Clara, Sonoma, Solano, Napa, Sacramento, và các hạt lân cận khu vực Bắc Cali.

CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN VAY

  1. Mất bao lâu để hoàn thành khoản vay?

Nhìn chung, quý vị nên lên kế hoặch từ 3- 4 tuần từ khi bắt đầu quy trình cho đến khi khoản vay được nhận. Điều nay dựa vào việc quý vị chuẩn bị giấy tờ và trả lời các yêu cầu của chúng tôi nhanh hay chậm. Hội đồng cho vay sẽ xem xét hồ sơ vay hoàn chỉnh của quý vị. Nếu được duyệt, quý vị sẽ được cung cấp tiền vay nhanh chóng ngay sau khi đó.

  1. Doanh nghiệp thuộc khu vực nào được nộp đơn xin vay?

Khu vực vùng Vịnh Lớn San Francisco và các hạt lân cận bao gồm Sacramento và Stockton. Đối với các khu vực nằm ngoài, vui lòng xem trang web SBA, www.sba.gov để tìm các nhà cho vay trong khu vực đó.

  1. Lãi suất và chi phí khoản vay?

Lãi suất cạnh tranh và có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng kiểm tra với nhân viên của chúng tôi để biết lãi suất hiện tại. Chúng tôi không tính chi phí khoản vay, nhưng chúng tôi tính chi phí công chứng giấy tờ một khi khoản vay được duyệt và những giấy tờ này được ký và công chứng trong văn phòng của chúng tôi. Chi phí này cơ bản là $10/một giấy tờ/chữ ký. Chúng tôi cũng tính chi phí $40 cho việc lấy báo cáo tín dụng được yêu cầu cho tất cả người mượn. Trong một vài tình huống, chúng tôi phải yêu cầu thế chấp. Vì vậy, người mượn phải chịu chi phí điền giấy tờ cho các cơ quan thành phố hoặc tiểu bang.

  1. Có dịch vụ cho người vay bị giới hạn bởi ngôn ngữ tiếng Anh?

Vâng, nhân viên của chúng tôi có thể nói tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, tiếng Việt cũng như tiếng Anh

  1. Có thể mượn hơn $50,000 được không?

Chúng tôi có giữ mối quan hệ với một số ngân hàng địa phương và có thể giới thiệu quý vị qua những nhà cho vay khác.