HƯỚNG DẪN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ THẢM HỌA

posted in: Resources | 0

Chuẩn bị cho động đất, cháy rừng, lũ lụt hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.

Dưới đây là các công cụ và tài nguyên bổ sung có thể được sử dụng để chuẩn bị cho thảm họa.

508_LIS_DRG_19pp_1_02_VI_A_51420-1-1

 

Nhấp vào mũi tên để đọc trang tiếp theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please do the math: *