Những điều cần biết về hai chương trình TEAM và CHANGES

posted in: Community | 0

TEAM.

TEAM là chữ viết tắt của cụm từ Anh ngữ TELECOMMUNICATION EDUCATION AND ASSISTANCE IN MULTIPLE LANGUAGES. Những cơ quan trong chương trình TEAM trợ giúp người tiêu thụ có trở ngại về vấn đề ngôn ngữ giải quyết những khó khăn và trở ngại với công ty cung cấp dịch vụ điện thoại. Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á (TTCĐĐNA) tại San Francisco trợ giúp đồng hương Việt Nam cư ngụ tại thành phố này.

Các đồng hương khi gặp một hay những vấn đề nêu dưới đây xin liên lạc với chúng tôi để được chỉ dẫn làm sáng tỏ vấn đề:

1)   Khi thấy hóa đơn có sự khác biệt về số tiền, hay những đề mục trên hóa đơn của công ty điện thoại mà quý vị không hiểu rõ.

2)   Khi quý vị ký một giao kèo với một công ty điện thoại cầm tay, quí vị sẽ giữ một bản giao kèo. Nếu quí vị không hiểu rõ nội dung của bản giao kèo xin thận trọng, lấy hẹn gặp chúng tôi vì có thể giúp cho quý vị tránh được phiền phức hay tốn kém tiền và thời gian một cách vô lý.

3)    Hiện nay có rất nhiều chương trình giúp đỡ cho các gia đình có lợi tức thấp, hay có Medical, SSI, quý vị có thể giảm được một số chi phí đáng kể trong hóa đơn mỗi tháng.

 

CHANGES

CHANGES là chữ viết tắt của cụm từ Anh ngữ COMMUNITY HELP AND AWARENESS OF NATURAL GAS AND ELECTRICITY SERVICES. Những cơ quan trong chương trình CHANGES trợ giúp người tiêu thụ  có trở ngại về vấn đề ngôn ngữ  giải quyết những khó khăn và trở ngại với công ty cung cấp Điện và Hơi đốt. TTCĐĐNA tại San Francisco trợ giúp đồng hương Việt Nam cư ngụ tại thành phố này. Xin lưu ý là người tiêu thụ Điện và Hơi đốt nhận được Điện và Hơi đốt từ các công ty khác nhau tùy theo người tiêu thụ cư ngụ tại đâu/khu vực nào. Công ty PG&E là công ty cung cấp Điện và Hơi đốt cho người tiêu thụ cư ngụ tại vùng Bắc tiểu bang California

 

Khi gặp trở ngại về hóa đơn Điện/Hơi đốt trong các trường hợp sau đây xin liện hệ với chúng tôi:

1)   Nếu quý vị thấy trong hóa đơn của quý vị có tên một công ty lạ  (một công ty thứ hai) cung cấp hơi đốt, mà không phải công ty quý vị đang xử dụng là PG&E, xin liên hệ ngay với chúng tôi.

2)   Nếu gia đình quý vị có thu nhập thấp, hay đang nhận lãnh Medical, SSI, GA, hoặc người già hay người bệnh cần dịch vụ hô hấp, hay máy sưởi hay máy điều hòa không khí tại nhà, quý vị có thể sẽ được giảm giá mỗi tháng.

3) Nếu qúy vị gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn và được thông báo, trễ sau 3 tháng có thể sẽ bị cắt điện thì khi nhận được hóa đơn thông báo xin liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi có thể giới thiệu đến những cơ quan, hoặc trực tiếp thương lượng với PG&E để tránh tình trạng bị cắt điện và khi gắn kết lại tiền phạt sẽ rất cao.

 

Người phụ trách chương trình TEAM và CHANGES tại TTCĐĐNA là anh Tony Nguyễn, điện thoại 415-885-2743, điện thư anthonynguyentuan@yahoo.ca. Xin quí vị gọi điện thoại trước để lấy hẹn để tránh tình trạng phải chờ đợi lâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please do the math: *