TIN VUI QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI TIÊU THỤ

posted in: Community | 0

Nếu quí vị là người tiêu thụ Điện và Khí đốt (khách hàng của Công ty PG & E)
Người xử dụng điện thoại (điện thoại bàn cũng như điện thoại cầm tay)
Có nhu cầu cần sự trợ giúp ngôn ngữ khi phải tiếp xúc với các công ty cung cấp dịch vụ nêu trên
Và hiện đang có một số vấn đề cần phài giải quyết với các công ty này (chả hạn hóa đơn hàng tháng hay một vấn đề gì khác)
Quí vị đang cư ngụ tại San Francisco hay một địa phương gần San Francisco

Quí vị rất may mắn vì có một nơi trợ giúp giải quyết những vấn đề nêu trên, một nơi có nhiều kinh nghiệm vì đã đảm trách công việc trong suốt 10 năm qua và cũng là nơi duy nhất tại San Francisco và vùng phụ cận TRỢ GIÚP HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Nơi đây chính là Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á (tên Anh Ngữ là Southeast Asian Community Center), số 875 đường O’Farrell, thành phố San Francisco, CA 94109.

Điểm quan trọng nhất của Chương trình là chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với công ty Điện/Hơi đốt là công ty PG & E, và các công ty điện thoại để giải quyết thỏa đáng các khiếu nại/thắc mắc liên quan đến Hóa đơn hàng tháng của quí vị.

Liên quan đến cả hai dịch vụ, xin liên lạc ngay với chuyên viên của Trung Tâm là:

Anh Tony Nguyễn

415-885-2743

E-mail: anthonynguyentuan@yahoo.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please do the math: *